OM OS

Firmaprofil

Dan Acoustic, Rådgivende Ingeniører ApS, er stiftet i 2010 af ingeniør Per A. Laursen.
Firmaet, der har adresse i Kolding, er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og er derved uafhængig af entreprenør- og leve-randørinteresser.

Dan Acoustic råder over specialister med særlig viden indenfor de lyd- og vibrationstekniske fagområder, herunder også lavfrekvent støj og infralyd.
Firmaets faglige ekspertise bygger på vore medarbejderes mangeårige erfaringer fra opgaver i både ind- og udland.

Vi tilbyder også at udføre lydtekniske feltmålinger i forbindelse med dokumentation af krav fra bl.a. myndigheder og bygherrer eller som grundlag for udarbejdelse af forslag til løsning af lyd- og vibrationstekniske problemer.

Vore aktiviteter omfatter

 • Konsulentbistand

 • Beregninger

 • Projektering

 • Fagtilsyn

 • Planlægning

 • Målinger

 • Undervisning/foredrag

Indenfor følgende områder

 • Bygnings- og rumakustik

 • Ekstern støj fra virksomheder

 • Støj fra vindmøller

 • Støj på arbejdspladsen

 • Støj fra tekniske installationer

 • Trafikstøj

 • Støj fra fritidsanlæg (skydebaner, motorbaner etc.)

 • Støj fra bygge- og anlægsarbejder

 • Vibrationer

 • Lavfrekvent støj i det eksterne miljø

Dan Acoustic har etableret netværkssamarbejde med andre rådgivere, der bl.a. er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dokumentationsmålinger og -beregninger vedrørende støj fra virksomheder, anlæg mv.
Dette betyder, at vore kunder har sikkerhed for, at også disse måle- og beregningsresultater fremkommer på et højt kvalificeret grundlag.

Ved alle opgaver får vore kunder en fast kontaktperson, som styrer sagsforløbet.
Denne person er også kundernes forbindelse til andre faglige eksperter og samarbejdspartnere på aktuelle opgaver.
Derved opnås en effektiv og optimal sammenhæng mellem tekniske og økonomiske løsninger.

Igennem vort medlemskab af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI er Dan Acoustic
ansvarsforsikret i selskabet Tryg.

Forsikringsdækningen omfatter:

 • Personskade: 25.000.000
 • Tingskade: 3.000.000

MEDARBEJDERE

Per A. Laursen

Ingeniør, m.a.IDA
Chefkonsulent

Mobil: +45 2013 5498

Mads Fricke

Ingeniør, m.a. IDA
Konsulent

Mobil: +45 2945 0194

Ledige stillinger

Vi har desværre ingen ledige stillinger pt., men du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.